0777777777
Xem Gia đình Tươi đẹp
首页 >Trung tâm sản phẩm
【nhạc chill dễ ngủ】Bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông
发布日期:2024-07-24 14:34:57
浏览次数:686

Đề bài:

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 20 cm. Lấy E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD,àitoántínhdiệntíchtamgiáctronghìnhvuônhạc chill dễ ngủ còn G là điểm nằm trên đoạn CF sao cho 3CG = 2GF.

【nhạc chill dễ ngủ】Bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông

Tính diện tích tam giác BEG theo cm²?

【nhạc chill dễ ngủ】Bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông

Bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông

Trần Phương

【nhạc chill dễ ngủ】Bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0222222222

FAX:0777777777

Copyright © 2024 Powered by Xem Gia đình Tươi đẹp