0555444666
Xem Gia đình Tươi đẹp
首页 >Trung tâm Tin tức
【hb88】Quảng Nam: Hàng loạt sở, ngành được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm
发布日期:2024-04-23 08:52:47
浏览次数:830

Cụ thể,ảngNamHàngloạtsởngànhđượcyêucầukiểmđiểmtráchnhiệhb88 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và hoạt động, điều hành của một số sở, ban, ngành.

Sở Y tế được yêu cầu chủ trì, phối hợp báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc.

【hb88】Quảng Nam: Hàng loạt sở, ngành được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu hàng loạt sở, ngành kiểm điểm trách nhiệm - Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang thanh tra tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

【hb88】Quảng Nam: Hàng loạt sở, ngành được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

MẠNH CƯỜNG

【hb88】Quảng Nam: Hàng loạt sở, ngành được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ trì, tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của trường để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc.

Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm liên quan công tác chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã chưa kỹ lưỡng, dẫn đến đầu tư các trạm y tế chưa phù hợp với thực tế, phải điều chỉnh nhiều lần, chưa thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư.

Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư chậm so với yêu cầu…

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công.

Các sở, ngành, đơn vị vừa nêu được yêu cầu khẩn trương báo cáo, giải trình liên quan đến việc thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những sai phạm của tập thể, cá nhân (nếu có). Đồng thời, đề ra lộ trình khắc phục và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12.12 để theo dõi, chỉ đạo.

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0888888888

FAX:0555222111

Copyright © 2024 Powered by Xem Gia đình Tươi đẹp